Výbor DHZ

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 7.januára 2017, bol zvolený výbor:

mladší technik Ľuboš Katreník

predseda DHZ


technik Štefan Kľuska

podpredseda DHZ - veliteľ


vrchný hasič Jozef Šalata

tajomník, revízor


mladší zbormajster  Tomáš Tomáň

preventivár


nadrotník František Žilinec

strojník

mladší zbormajster  Vendelín Hutira

referent mládeže

mladší zbormajster  Marián Martvoň

pokladník

starší hasič Jozef Očkaják

člen

rotník Ľuboš Krivačka

člen