Výbor DHZ

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 7.januára 2017, bol zvolený výbor:

zbormajster Ľuboš Katreník

predseda DHZ


nadzbormajster Štefan Kľuska

podpredseda DHZ - veliteľ


vrchný hasič Jozef Šalata

tajomník, revízor


starší zbormajster Tomáš Tomáň

preventivár


zbormajster František Žilinec

strojník

starší zbormajster Vendelín Hutira

referent mládeže

nadzbormajster Marián Martvoň

pokladník

hasič Jozef Očkaják

člen

starší hasič Ľuboš Krivačka

člen